Trobi el seu notari Anar a directori de notaris

On està la meva escriptura?

Si necessita una còpia d'una escriptura signada davant un notari de les Balears però desconeix qui la custòdia utilitzi el cercador de protocols notarials.

Notaris de guàrdia

Necessita d'urgència un notari? Consulteu segons districte, sol per a casos que requereixen atenció urgent i inajornable.

veure notaris de guàrdia

Revista jurídica del Col·legi Notarial de les Illes Balears

Certificacions perquè els documents notarials autoritzats a les Balears puguin tenir efectes a l'estranger.

Informació útil, dades de contacte i horari del Col·legi Notarial de les Illes Balears.

Darreres notícies

Contacti amb nosaltres

Necessiteu més informació? Contacti amb el Col·legi Notarial de les Illes Balears.