Notari José Antonio Carbonell Crespi

  • Avd. Alexandre Rosselló,40-6ª
  • Palma De Mallorca
  • Illes Balears
  • T 971 775 070  F 971 770 665

Protocols a càrrec seu:

  • any:
    notari:
  • 1996 - 2000
    Oliver Verd, Mateo