Protocols notarials

Si necessita una còpia d'una escriptura signada davant un notari de les Balears però desconeix qui la custòdia utilitzi el cercador de protocols notarials:

cercar

El Col·legi Notarial de les Illes Balears posa a la seva disposició aquest nou servei de recerca, amb la finalitat de facilitar-li la localització de la notaria a la que haurà de dirigir-se si necessita portar a terme algun tràmit relacionat amb documents notarials atorgats en el passat i en tot l'àmbit nacional espanyol: escriptures de compra-venda, testaments, apoderaments, etc.